Projecten

Wij zijn gespecialiseerd in het creëren van bruikbare inzichten in therapeutische gebieden met hoge impact om uw meest dringende vragen te beantwoorden. Wij bieden onder andere:

  • Analyse van zorgpaden​
  • Analyse van epidemiologie en de inzet van geneesmiddelen
  • Impactanalyse van geneesmiddelen op uitkomsten en kosten

Bekijk onze huidige projecten en meld u hieronder aan.


Europa

Analyse van epidemiologie en de inzet van geneesmiddelen

Wij bieden inzichten in de inzet van geneesmiddelen en epidemiologische analyses om vragen over medicatiegebruik te beantwoorden, zoals de identificatie van het type en aantal patiënten dat een medicijn gebruikt en het bepalen van de populatie die ervoor in aanmerking komt.

Voorbeelden van projecten zijn epidemiologische studies, analyse en segmentatie van patiëntengroepen en analyse van behandelpatronen van geneesmiddelen.

Analyse van zorgpaden​

Wij brengen zorgpaden in kaart om de vraag hoe patiënten in ziekenhuizen worden behandeld te beantwoorden.

Voorbeelden van projecten zijn het analyseren van zorgpaden, het toezien op de naleving van behandelrichtlijnen en de segmentatie van patiëntengroepen op basis van behandelmodaliteit.

Verenigd Koninkrijk

Chronische nierziekte en bloedarmoede

Wij bieden inzichten om de behandeltrajecten van patiënten met chronische nierziekte en patiënten in verschillende stadia met anemie te evalueren. Hierbij maken wij gebruik van pathologische data om de klinische impact van de behandeling te beoordelen.

NICE (The National Institute for Health and Care Excellence)

In samenwerking met NICE bieden wij inzichten om de behandeltrajecten van patiënten met niercelcarcinoom (RCC) te evalueren.

Nederland

Herpes Zoster (HZ)

Patiënten met een verminderde immuunfunctie lopen een verhoogd risico op HZ en ernstige complicaties, zoals postherpetische neuralgie (PHN). Dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven van deze patiënten, terwijl dit kan worden voorkomen met vaccinatie tegen  HZ.

Wij bieden inzicht in de populatie met een verhoogd risico op HZ en brengen mogelijkheden in kaart om de zorg voor deze patiënten te optimaliseren.

Targeted Treatment Observatory (TTO)

Het TTO brengt real-world evidence van de moleculaire diagnostiek en behandelingsdata van kankerpatiënten in kaart.

We hebben een model ontwikkeld voor natuurlijke taalverwerking om automatische extractie van de mutatiestatus uit pathologierapporten mogelijk te maken. Door deze gegevens te koppelen aan administratieve databases, creëren we een overzicht dat zorgverleners helpt bij het volgen van het behandeltraject van kankerpatiënten en het verbeteren van de zorg.

Sluit u aan bij ARWEN, het netwerk voor vooruitstrevende zorgverleners.

ARWEN wordt mogelijk gemaakt door