Projecten

Wij zijn gespecialiseerd in het creëren van bruikbare inzichten in therapeutische gebieden met hoge impact om uw meest dringende vragen te beantwoorden. Wij bieden onder andere:

  • Analyse van zorgpaden​
  • Analyse van epidemiologie en de inzet van geneesmiddelen
  • Impactanalyse van geneesmiddelen op uitkomsten en kosten

Bekijk onze huidige projecten en meld u hieronder aan.


Europa

RSV Project

Het Respiratoir Syncytieel Virus (RSV) is een veelvoorkomende oorzaak van seizoensgebonden acute luchtweginfecties. De impact van RSV op de gezondheidszorg wordt waarschijnlijk onderschat, en er zijn aanzienlijke kennishiaten rondom RSV. Tijdens dit project worden data over de diagnostiek en behandeling van RSV verzameld uit ziekenhuizen in Europa. Het uiteindelijke doel is om, na analyse van deze data, zicht te krijgen op relevante variaties tussen ziekenhuizen en landen en de impact van deze verschillen op de uitkomsten en kosten van RSV-therapie. Zo hopen wij bruikbare inzichten te verkrijgen waarmee de zorg voor RSV-patiënten kan worden geoptimaliseerd.

Analyse van epidemiologie en de inzet van geneesmiddelen

Wij bieden inzichten in de inzet van geneesmiddelen en epidemiologische analyses om vragen over medicatiegebruik te beantwoorden, zoals de identificatie van het type en aantal patiënten dat een medicijn gebruikt en het bepalen van de populatie die ervoor in aanmerking komt.

Voorbeelden van projecten zijn epidemiologische studies, analyse en segmentatie van patiëntengroepen en analyse van behandelpatronen van geneesmiddelen.

Psoriasis Observatory

Er zijn momenteel veel ontwikkelingen in hoe psoriasis wordt behandeld en kan worden behandeld. Er zijn nieuwe behandelingen beschikbaar die de ontstekingsroutes bij psoriasis beïnvloeden, en zijn en worden verschillende biosimilars van TNFi-geneesmiddelen geïntroduceerd. Dit kan invloed hebben op zorgpaden, op klinische resultaten en op kosten.

Deze diversiteit in behandeling kan leiden tot onduidelijkheid over wat de beste keuze is in welk geval, over welke resultaten te verwachten zijn bij specifieke zorgpaden, en wat de bijbehorende kosten zullen zijn.

Om informatie te verzamelen over de behandeling van psoriasis in Europese ziekenhuizen, hebben we het Psoriasis Observatory opgericht. Het doel is om de verzamelde gegevens te analyseren en de inzichten te gebruiken om de psoriasiszorgpaden en hun veranderingen in de loop van de tijd in kaart te brengen. We willen zicht krijgen op de variaties in zorg tussen ziekenhuizen en landen en de impact van die verschillende op de uitkomsten en kosten van psoriasisbehandeling vaststellen.

Analyse van zorgpaden​

Wij brengen zorgpaden in kaart om de vraag hoe patiënten in ziekenhuizen worden behandeld te beantwoorden.

Voorbeelden van projecten zijn het analyseren van zorgpaden, het toezien op de naleving van behandelrichtlijnen en de segmentatie van patiëntengroepen op basis van behandelmodaliteit.

Verenigd Koninkrijk

Chronische nierziekte en bloedarmoede

Wij bieden inzichten om de behandeltrajecten van patiënten met chronische nierziekte en patiënten in verschillende stadia met anemie te evalueren. Hierbij maken wij gebruik van pathologische data om de klinische impact van de behandeling te beoordelen.

NICE (The National Institute for Health and Care Excellence)

In samenwerking met NICE bieden wij inzichten om de behandeltrajecten van patiënten met niercelcarcinoom (RCC) te evalueren.

Nederland

Herpes Zoster (HZ)

Patiënten met een verminderde immuunfunctie lopen een verhoogd risico op HZ en ernstige complicaties, zoals postherpetische neuralgie (PHN). Dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven van deze patiënten, terwijl dit kan worden voorkomen met vaccinatie tegen  HZ.

Wij bieden inzicht in de populatie met een verhoogd risico op HZ en brengen mogelijkheden in kaart om de zorg voor deze patiënten te optimaliseren.

Targeted Treatment Observatory (TTO)

Het TTO brengt real-world evidence van de moleculaire diagnostiek en behandelingsdata van kankerpatiënten in kaart.

We hebben een model ontwikkeld voor natuurlijke taalverwerking om automatische extractie van de mutatiestatus uit pathologierapporten mogelijk te maken. Door deze gegevens te koppelen aan administratieve databases, creëren we een overzicht dat zorgverleners helpt bij het volgen van het behandeltraject van kankerpatiënten en het verbeteren van de zorg.

Sluit u aan bij ARWEN, het netwerk voor vooruitstrevende zorgverleners.

ARWEN wordt mogelijk gemaakt door