Verbeter patiënten­behandelingen in Europa met data-gedreven inzichten

ARWEN is het Actionable Real World Evidence Network, opgericht door LOGEX. ARWEN verbindt ziekenhuizen en clinici voor data-uitwisseling, benchmarking en samenwerking om waardevolle behandelinzichten te bevorderen en gezondheidssystemen te versterken.

Sluit één keer aan, profiteer voortdurend.

ARWEN is een snelgroeiend pan-Europees netwerk voor vooruitstrevende ziekenhuizen, zorgprofessionals en clinici die geloven in het nemen van data-gedreven beslisisingen en het bieden van op bewijs gebaseerde zorg aan patiënten.

Wij hebben het antwoord op uw vragen:

“Wat zijn de klinische uitkomsten in de praktijk?” Arts
“Wat zijn de patiëntuitkomsten?” Hoofd Medische Dienst
“Wat zijn de kosten van medicijngebruik?” Financieel Directeur
“Hoe worden medicijnen gebruikt in de praktijk?” Apotheker
ARWEN logo

Actionable Real World Evidence Network

Een platform dat ziekenhuizen ondersteunt bij het genereren, delen en benutten van behandelinzichten ter verbetering van patiëntenzorg.

Wij helpen ziekenhuizen inzicht te krijgen in de dagelijkse praktijk door data-analyses. Daarmee kunnen ze hun klinische praktijk vergelijken met die van anderen. Zo kunnen clinici leren van anderen buiten de muren van hun eigen ziekenhuis en worden zij in staat gesteld om verbetermogelijkheden te identificeren in de behandelingen die ze aanbieden.

EEN GESTANDAARDISEERD, DOELGERICHT PLATFORM

Wij bieden een platform dat vraag en aanbod van geneesmiddelgerelateerde onderzoeksvragen binnen ons netwerk verbindt.

MET DE BESTE ONDERSTEUNING VOOR DATA-ANALYSE

We vereenvoudigen data-extractie en -validatie, zodat ziekenhuizen zich kunnen concentreren op de zorg voor patiënten.

DE WAARDE VAN REAL-WORLD DATA ONTSLUITEN

Real-world data weerspiegelt de feitelijk behandelde populatie. Wij maken het mogelijk om deze data in te zetten om verbetermogelijkheden te identificeren en ‘best practices’ vast te stellen.

BETEKENISVOLLE SAMENWERKING MOGELIJK MAKEN

Wij brengen regelgevende instanties, verzekeringsmaatschappijen, life science bedrijven, ziekenhuizen en clinici bij elkaar om samen te werken aan real-world evidence-projecten die de zorg kunnen verbeteren.

ARWEN verzekert u de continue controle over uw data.

UW DATA IS VAN U

U bent niet ons product en dat geldt ook voor uw data. Wij zijn data-analisten, geen datahandelaars.

UW DATA IS VEILIG

Privacy en beveiliging van uw data komen altijd op de eerste plaats. Wij hanteren dezelfde normen als u.

UW DATA IS WAARDEVOL

Het is aan u welke waarde u uit uw data wilt halen. Wij maken data voor u waardevol, in volledige transparantie.

UW DATA IS VAN VITAAL BELANG

Uw data heeft het potentieel om de toepassing van vitale real-world evidence significant te versnellen. We zijn trots om hierbij een zeer gerespecteerde en vertrouwde derde partij te zijn.

Onze oplossingen

Geneesmiddelengebruik en epidemiologische analyses

Antwoorden op de belangrijkste vragen

Hoeveel en welke soorten patiënten gebruiken een bepaald geneesmiddel? Hoeveel patiënten komen ervoor in aanmerking?


Voorbeelden van projecten

  • Epidemiologische studie
  • Analyse en segmentatie van patiëntengroepen
  • Analyse van behandelpatronen (geneesmiddelen)

In kaart brengen van zorgpaden

Antwoorden op de belangrijkste vragen

Hoe worden patiënten in de ziekenhuizen behandeld?
Wat zijn de belangrijkste verbeterpunten?


Voorbeelden van projecten

  • Analyse van zorgpaden
  • Naleving van de richtlijnen bij behandelingen
  • Segmentatie van patiëntengroepen per behandelingsmodaliteit
  • In kaart brengen van verbeterpunten

Impactanalyse van genees­middelen op uitkomsten & kosten

Antwoorden op de belangrijkste vragen

Wat is / wordt de impact van een geneesmiddel op het ziekenhuis (zorgpad, kosten, uitkomsten, enz.)?


Voorbeelden van projecten

  • Impact van geneesmiddelen op ziekenhuiskosten, efficiëntie en patiëntuitkomsten
  • Horizon scanning (analyse van de impact van nieuwe geneesmiddelen)
  • Vergelijking van de effectiviteit van geneesmiddelen

Veelgestelde vragen

Wat is de toegevoegde waarde van aansluiten bij ARWEN?

ARWEN maakt uw real-world data (RWD) inzetbaarder door het op een snelle, schaalbare en transparante manier te vertalen naar inzichten. ARWEN maakt het verzamelen, standaardiseren en analyseren van RWD veel gemakkelijker, waardoor het niet langer een probleen is om behandelingsverbeterprojecten uit te voeren.

Wat betekent de ‘actionable’ in ARWEN?

Actionable houdt in dat u actie kunt ondernemen op de inzichten die we bieden. Ze beantwoorden uw vragen over hoe u de zorg aan uw patiënten kunt verbeteren.

Sluit u aan bij ARWEN, het netwerk voor vooruitstrevende zorgverleners.

ARWEN wordt mogelijk gemaakt door