Femke Oldenziel, onze Real-World-Evidence Lead in Europa, is hard op weg om met ARWEN de waarde van real-world data te ontsluiten

Het potentieel van het gebruik van real-world data om evidence-based besluitvorming te bereiken wordt met de dag duidelijker. Artsen, medisch beleidmakers, life science-bedrijven en patiënten staan klaar om te beginnen met het verzamelen en delen van hun gegevens, maar een gebrek aan betrouwbare infrastructuur en standaardisatie houdt de beweging tegen. Dat gaat nu veranderen met ARWEN, het Actionable Real-World Evidence Network, aldus Femke. Tijd voor een gesprek.


Wat was de motivatie om ARWEN te lanceren?

Ik heb meer dan tien jaar in de gezondheidszorg gewerkt, vooral als consultant op het gebied van data en geneesmiddelen. Het beperkte inzicht in hoe patiënten in de dagelijkse praktijk worden behandeld heeft mij daarbij altijd verbaasd. Eenvoudige inzichten, zoals hoeveel patiënten worden behandeld in een ziekenhuis of welke medicijnen worden voorgeschreven aan welke patiënten, zijn voor verschillende organisaties al moeilijk te beantwoorden. Tijdens mijn werk in verschillende ziekenhuizen besefte ik dat Real-World Data het antwoord biedt op deze vragen. Er is een enorme kans om de zorg voor patiënten te verbeteren door deze gegevens te gebruiken. 

Ziekenhuisgegevens zijn in silo’s ondergebracht. Dit belemmert het creëren van inzichten rond (nieuwe) behandelingen in een real-world setting. Als gevolg hiervan is er een suboptimale uitwisseling van kennis over de huidige richtlijnen en de nieuwste of beste behandelopties. ARWEN wil deze silo’s wegnemen om het verzamelen van Real-World Data gemakkelijk te maken en het gebruik van behandelinzichten in de dagelijkse praktijk te realiseren.

Femke Oldenziel, Real-World-Evidence Lead, Europa

In een ideale wereld willen wij beslissingen nemen op basis van informatie die de werkelijke patiëntenpopulatie weerspiegelt en niet alleen op basis van gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT’s), een vorm van onderzoek die alleen een zeer selectieve populatie betreft en die in strak gecontroleerde omgevingen wordt uitgevoerd. 

In Europa is er nog steeds beperkte toegang tot deze inzichten, vooral op het gebied van behandelingen met geneesmiddelen. Zodra een geneesmiddel is goedgekeurd en op de markt is gebracht, bestuderen we deze behandelingen verder niet meer. Gegevens uit de praktijk helpen om te begrijpen hoe medicijnen in de echte wereld worden gebruikt en wat de effectiviteit ervan is, zodat verschillende organisaties betere keuzes kunnen maken met betrekking tot de behandeling van patiënten. 

Hoe helpt ARWEN ziekenhuizen?

ARWEN verbindt ziekenhuizen zodat ze eenvoudig gegevens kunnen delen. Door op deze manier een aanzienlijke hoeveelheid gegevens uit de praktijk met elkaar te verbinden, is het mogelijk om betrouwbare inzichten te genereren over de effectiviteit van behandelingen in verschillende ziekenhuizen. 

Daarnaast kunnen life science-bedrijven nu waardevolle inzichten krijgen in het werkelijke gebruik van hun producten. Maar nog belangrijker is dat de deelnemende ziekenhuizen inzicht krijgen in hoe goed patiënten worden behandeld. Tegelijkertijd kunnen zij dankzij de benchmarkfuncties hun klinische werkwijze vergelijken met die van anderen. Met deze inzichten kunnen verbeterpunten worden geïdentificeerd en kan de kwaliteit van de zorg worden verbeterd. 

insights

Inzichten geven in uw dagelijkse praktijk door data-analyse 

multiline_chart

Uw klinische praktijk vergelijken met die van anderen 

local_hospital

U de mogelijkheid bieden om te leren van anderen door een blik te werpen buiten de muren van uw eigen ziekenhuis 

trending_up

U de middelen geven om mogelijke verbeteringen te identificeren in de behandelingen die u aanbiedt 

Waarom ben je gepassioneerd over ARWEN? 

Ik geloof stellig dat dit initiatief kan helpen om de behandelingen voor patiënten te verbeteren. Samen met ons vooruitstrevende team en netwerk willen wij een positieve invloed hebben op de gezondheidszorg in Europa. 

Welke ontwikkelingen kunnen wij in 2023 verwachten voor ARWEN? 

Wij willen zoveel mogelijk ziekenhuizen in heel Europa aanmelden. Op deze manier kunnen we garanderen dat wij verschillende behandelinzichten bieden voor betere besluitvorming, zodat de zorg voor patiënten in Europa kan worden verbeterd. 

Op dit moment hebben we contact met verschillende zorgaanbieders in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Zweden en Duitsland. Onze ambitie is om ook naar andere Europese landen uit te breiden. 

ARWEN verbindt vooruitstrevende ziekenhuizen en artsen met een netwerk dat benchmarking mogelijk maakt, samenwerking bevordert en het delen van behandelinzichten tussen verschillende gezondheidszorgsystemen faciliteert. 

Sluit u aan bij ARWEN, het netwerk voor vooruitstrevende zorgverleners.

ARWEN wordt mogelijk gemaakt door